ΕΣΕΕ: Εγκύκλιος για τη διπλή υπαγωγή σε αμφισβητούμενους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΣΕΕ: Εγκύκλιος για τη διπλή υπαγωγή σε αμφισβητούμενους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

396
SHARE

Εγκύκλιο προς τις Ομοσπονδίες-μέλη της και τους Εμπορικού Συλλόγους απέστειλε η ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) σχετικά με τη διπλή υπαγωγή των εμπόρων σε αμφισβητούμενους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, «μετά από συντονισμένες προσπάθειες της ΕΣΕΕ λύθηκε επιτέλους το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν χιλιάδες συνάδελφοί μας ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές μικρού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω έμποροι είχαν υπαχθεί το 2012 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (με το ν. 4075/2012), όμως κανείς δεν τους ενημέρωσε σχετικά, με αποτέλεσμα αυτοί να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ, τις οποίες βέβαια ο ΟΓΑ δεχόταν ανεπιφύλακτα. Το θέμα τους λύθηκε για το μέλλον με τον ν. 4144/2013, που ρητά όρισε ότι αυτοί παραμένουν στον ΟΓΑ, πλην όμως ο ΟΑΕΕ τους χρέωσε με οφειλόμενες εισφορές μίας ολόκληρης διετίας (2012-2014) και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, τις οποίες απαιτούσε ο ΟΑΕΕ μεταβιβάζοντας τις σχετικές οφειλές στο ΚΕΑΟ.
Μετά τις παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσιεύθηκε πλέον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5350Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα) η Υπουργική Απόφαση Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018, με την οποία επιλύεται οριστικά το πρόβλημά τους, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν την διαγραφή των σχετικών χρεώσεων εισφορών, με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που τις ακολουθούν, βάσει της εξής διαδικασίας:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο ενδιαφερόμενο.
  2. Να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
    α) η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και β) η πλήρης ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρώην ΟΑΕΕ.
    Πρέπει να γνωρίζετε ότι, η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όλων των επαγγελματιών, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση υπέρ του πρ. ΟΑΕΕ.
    Από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ, αναστέλλονται όλα τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή δεν επέρχεται μόνο στην περίπτωση πρόδηλα αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης». Κατά συνέπεια, προσθέτει ο κ. Καρανίκας στην επιστολή του, «παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με τα τοπικά γραφεία του ΕΦΚΑ στις περιοχές τους, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και –εφόσον αντιμετωπίσουν δυσκολίες- να μας ενημερώσουν σχετικά».

LEAVE A REPLY