ΕΥΑΘ: Αποχετευτικά έργα 6 εκατ.ευρώ στη δυτική Θεσσαλονίκη – Σταθερό τιμολόγιο και...

ΕΥΑΘ: Αποχετευτικά έργα 6 εκατ.ευρώ στη δυτική Θεσσαλονίκη – Σταθερό τιμολόγιο και το 2019

611
SHARE

Aποχετευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ.ευρώ για τη σύνδεση των “χαμηλών περιοχών” της δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), τα οποία μεταξύ άλλων θα βάλουν “φρένο” και στην παροχέτευση ανεπεξέργαστων λυμάτων προς το ρέμα Δενδροποτάμου, δρομολογεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης σε εκδήλωση στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Η εκροή ακατέργαστων λυμάτων στον Δενδροπόταμο είναι για χρόνια μια “ανοικτή πληγή” για τη δυτική Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό κόλπο, γνωστή στα δημοσιογραφικά γραφεία και στους “υπευθύνους”, η οποία αδίκως “χρεώνεται” διαχρονικά στην ΕΥΑΘ! Κι αυτό, γιατί για τα έργα αυτά, όπως και για όλα τα μεγάλα έργα, την αποκλειστική ευθύνη είχε το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών κ.λπ.). Ουδέποτε ωστόσο ολοκληρώθηκαν ούτε και λειτούργησαν όσα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αφήνοντας δυστυχώς ατελές για αρκετά χρόνια -και μέχρι αυτήν την ώρα- το αποχετευτικό σύστημα για τα λύματα των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο κ.Κρεστενίτης.

Τα εν λόγω έργα, που σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ,  αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δυτικών περιοχών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή ή ανακατασκευή των αγωγών και αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων, τα οποία από το υπάρχον αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου θα παροχετεύονται πλέον στον ΚΑΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αγωγοί ακαθάρτων που καταστράφηκαν από την κατασκευή του οδικού κόμβου Κ16 κι έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από την παράδοση του Κ16 στην κυκλοφορία, ενώ αποτελούν μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 177 εκατ.ευρώ που προγραμματίζει η εταιρεία για την περίοδο 2008-2024.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης της Αραβησσού που επέφερε τις πολυήμερες διακοπές υδροδότησης της πόλης και τον έλεγχο που η διοίκηση της εταιρείας είχε προαναγγείλει για τον επακριβή προσδιορισμό των αιτίων, ο κ.Κρεστενίτης ανέφερε ότι η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο για τον ορισμό πραγματογνωμόνων και αναμένεται η σχετική απάντηση από το ΤΕΕ, ενώ παράλληλα “τρέχουν” ελεγκτικές διαδικασίες από εσωτερική Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας.

 Προς σταθερό τιμολόγιο και το 2019

Η εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, θα προτείνει προσεχώς – όπως έχουν κληθεί σχετικά βάσει ειδικής ΚΥΑ όλες οι εταιρείες παροχής νερού την πρότασή της για την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόσει το 2019 και ο κ.Κρεστενίτης επεσήμανε πως η εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς αύξηση του τιμολογίου του νερού, το οποίο σημειωτέον είναι σταθερό από το 2012. Πρόσθεσε, πάντως, πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιδιωχθεί η εξόφληση των οφειλών που έχουν προς την εταιρεία τόσο μικροί, όσο και μεγάλοι καταναλωτές, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγαλο-οφειλέτη τον Δήμο Δέλτα, με οφειλή προς την ΕΥΑΘ της τάξης των 7,7 εκατ.ευρώ.

Οικονομικά αποτελέσματα 2017

Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός φτάνοντας τα 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ.ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 0,17%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε  30,14 εκατ.ευρώ έναντι 29,50 εκατ.ευρώ το 2016 (αύξηση 2,2%), και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα  24,9 εκατ.ευρώ έναντι 21,77 εκατ.ευρώ την προηγούμενη χρήση (αύξηση 14,52%). Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69% λόγω των προσπαθειών εξορθολογισμού του κόστους και των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.  Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους  65,2 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 15%.

Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2017, επισημάνθηκε η αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 150 εργαζομένων, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ να καλύψει οργανωτικά κενά και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Συνεπής προς τους μετόχους της, η  ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα 0,221 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης, το οποίο αντιστοιχεί όπως σημειώθηκε στο 50% των κερδών της εταιρείας.

 

 

LEAVE A REPLY