Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προσλαμβάνει προσωπικό…

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προσλαμβάνει προσωπικό…

550
SHARE

Στην πρόσληψη 302 ατόμων μόνιμου προσωπικού προχωρά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 180 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) με ειδικότητες Διοικητικού Οικονομικού, Επιτελών Πληροφοριών, Πληροφορικής, Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών και Ψυχολόγων, 25 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητες Πληροφορικής, Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών-Γραφίστες και Μηχανικών καθώς και 97 ατόμων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με ειδικότητες Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών, Οδηγών και Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει βάσει μοριοδότησης και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, θα βρίσκεται ανηρτημένο από την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr, στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr):http://www.mopocp.gov.gr/ index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid= 0&lang= και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» η οποία βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» είναι: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79.

LEAVE A REPLY