Θετικές επιδόσεις για Eurobank-Αύξηση καταθέσεων και βελτίωση κεφαλαιακής βάσης

Θετικές επιδόσεις για Eurobank-Αύξηση καταθέσεων και βελτίωση κεφαλαιακής βάσης

410
SHARE
Eurobank Factors: Στην πρώτη θέση για ένατη συνεχή χρονιά

Κέρδη ύψους 40 εκατ. ευρώ για το το β΄τρίμηνο του 2017 και 76 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank με τον πρόεδρό της, Νικόλαο Καραμούζη να δηλώνει, μεταξύ άλλων, πως τράπεζα «βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας».

Ειδικότερα τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Eurobank για το β’ τρίμηνο έχουν ως εξής:

– Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του α΄ εξαμήνου 2016
– Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 2,6% το α΄ εξάμηνο 2017
– Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό 42 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017
– Νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε αρνητικό έδαφος για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο (-193 εκατ. ευρώ)
– Μείωση των NPEs κατά 0,8 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017
– Αύξηση χορηγήσεων κατά 348 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση
– Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,7 δισ. το β΄ τρίμηνο και 0,3 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017
– Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά 2,5 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017

Μειώνεται η αβεβαιότητα

«Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης», δήλωσε, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης και πρόσθεσε: «Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, «μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

Σε αυτές τις συνθήκες, πρόσθεσε ο κ. Καραμούζης, «η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας».

Οι καταθέσεις επιστρέφουν

Τα αποτελέσματα σχολίασε και ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους. Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες κατά 19% (σε ετήσια βάση). Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον. Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η
ελληνική οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το β΄ τρίμηνο. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Παράλληλα, η μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών».

Βελτίωση κεφαλαιακής βάσης
Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1, πρόσθεσε ο κ. Καραβίας ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Σημαντική για τις προοπτικές της Τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro forma) στο 17.1%.Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017».

LEAVE A REPLY