Ιδρύεται Δικαστική Αστυνομία- Σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό σχέδιο νόμου

Ιδρύεται Δικαστική Αστυνομία- Σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό σχέδιο νόμου

531
SHARE

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρου Κοντονή, τίθεται από σήμερα 18 Ιουλίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΔΔΑΔ, με τίτλο: «Ίδρυση υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 14.00 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη διαβούλευση -στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα άρθρα- είναι η εξής: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9718

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η «Αστυνομία των δικαστηρίων» θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πολιτικό και το αστυνομικό, με ξεχωριστές αρμοδιότητες, και επικεφαλής τον διευθύνοντα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας όπου ανήκουν. Οι πρώτες θέσεις θα καλυφθούν αρχικά από 70 άτομα με στόχο να συνδράμουν το έργο των εισαγγελέων και των ανακριτών.

Στα καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας περιέχονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
-Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και άλλων προανακριτικών πράξεων
-Η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης
-Η επίδοση δικογράφων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
-Η ευταξία στις συνεδριάσεις
-Η υποβοήθηση των ανακριτών και των εισαγγελέων στα αιτήματα δικαστικών συνδρομών
-Η παροχή επιστημονικής συνδρομής επί θεμάτων όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις, πχ οικονομικά, τραπεζικά θέματα κλπ . Οι πραγματογνώμονες του πολιτικού κλάδου θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Για τον αστυνομικό κλάδο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου, να μην είναι μεγαλύτεροι από 30 ετών και να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία. Η επιλογή τους θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας κατά τα τρία πρώτα έτη οι οργανικές θέσεις δύναται να καλυφθούν με αποσπάσεις προσωπικού από τα Σώματα Ασφαλείας, από τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

LEAVE A REPLY