Ιδρύεται «ΣΔΟΕ» οικονομικών εισαγγελέων -Και… το όνομα αυτού: ΔΕΟΕ!

Ιδρύεται «ΣΔΟΕ» οικονομικών εισαγγελέων -Και… το όνομα αυτού: ΔΕΟΕ!

896
SHARE
διαNEOsis: Πώς θα... νικήσουμε τους 5 «δράκους» που κρατούν φυλακισμένη την ελληνική οικονομία

Την ίδρυση του «ΣΔΟΕ» των Οικονομικών Εισαγγελέων με το όνομα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης.

Η νέα Διεύθυνση, η οποία θα τελεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, έχει στόχο:την αποσυμφόρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από ένα μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων, καθώς και τη συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μία υπηρεσία κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Αντικείμενο της νέας Υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και άλλων προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων αλλά και λοιπών οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα φορολογικά αδικήματα (π.χ. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη, διαφθορά κ.λ.π.). Η υπηρεσία θα στελεχωθεί από 135 ελεγκτές και τα αποτελέσματα των ελέγχων της δεν θα είναι δεσμευτικά για τη ΑΑΔΕ. Η τελευταία θα μπορεί αλλά με αιτιολόγηση να μην τα αποδέχεται και να μην επιβάλλει πρόστιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, «το προσωπικό της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του έχει την ιδιότητα των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Αναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου «οι εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων των αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οιασδήποτε εισαγγελικής και δικαστικής αρχής, οι οποίες υφίστανται στην ΑΑΔΕ (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΔΟ.Υ., ΥΕΕΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες), κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, εντολές και αιτήματα μέχρι την 28.02.2018. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί κατ’ ανώτατο όριο εκκρεμείς εντολές ελέγχου 1.300 Α.Φ.Μ. για τις χρήσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28.02.2018 ή που είναι προτεραιοποιημένες για έλεγχο από την Α.Α.Δ.Ε. κατά την ίδια ημερομηνία. Ως τελικό στάδιο ελέγχου νοείται, α) η έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή β) η έκδοση αιτήματος παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.«.

LEAVE A REPLY