“ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”-Αρωγός σε πολίτες και φορείς για θέματα GDPR

“ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”-Αρωγός σε πολίτες και φορείς για θέματα GDPR

1357
SHARE

Η ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων για τα δικαιώματα των πρώτων και τις υποχρεώσεις των δεύτερων ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων (GDPR), είναι ο σκοπός του νεοσύστατου φορέα “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” (ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ. β.ε.).

Ιδρυτικά Μέλη του ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ είναι οι κ.κ. Λεωνίδας Α. Σεϊτανίδης (Πρόεδρος), Μελίνα Π. Σκόνδρα (Α’ Αντιπρόεδρος), Όλγα Ν. Τσιπτσέ (Β’ Αντιπρόεδρος), Σοφία Ν. Τσιπτσέ (Α’ Ειδικός Γραμματέας) και Στέλιος Α. Μαυρίδης (Β’ Ειδικός Γραμματέας), άπαντες δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα:

Όπως είναι γνωστό, ο Νέος Κανονισμός για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων (GDPR) τέθηκε πανευρωπαϊκά σε ισχύ στις 25-05-2018 και ήδη μετρά κάτι παραπάνω από μισό χρόνο εφαρμογής. Σε αυτό το διάστημα η αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχτηκε περί τις 66 γνωστοποιήσεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων των προσώπων.

Η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων, ασχέτως μεγέθους είναι να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό, καθώς υπάρχουν μεγάλες και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κανονισμός προβλέπει σύσταση οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προστασία των φυσικών προσώπων από την άσκοπη και αλόγιστη χρήση προσωπικών τους δεδομένων από τις επιχειρήσεις, καθώς και από την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν σκοπό και την ενημέρωση και πλήρη κατανόηση από τους πολίτες του νέου αυτού Κανονιστικού μέτρου που ισχύει ταυτόχρονα και συνεκτικά σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση αλλά επιβάλλει και την συμμόρφωση διεθνώς των επιχειρήσεων αν οι τελευταίες επεξεργάζονται δεδομένα ευρωπαίων πολιτών ή κατοίκων.

Σε αυτό το πλαίσιο στις 15 Ιανουαρίου 2019 συστάθηκε το “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” (ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ. β.ε.)

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων για τα δικαιώματα των πρώτων και τις υποχρεώσεις των δεύτερων ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενημέρωσης, όπως επίσης η συμμετοχή από κοινού ή με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα προστασίας ιδιωτικότητας, η εκτέλεση έργων και μελετών και ερευνών για θέματα σχετικά, η προστασία των πολιτών από επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, και εν γένει η προώθηση και ο διάλογος με την Πολιτεία σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση συμβούλων συμμόρφωσης και Υπεύθυνων προστασίας δεδομένων, με την δημιουργία προτύπων και κανόνων δεοντολογίας και βέλτιστων πρακτικών κα.

Ιδρυτικά Μέλη του ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ είναι οι: Λεωνίδας Α. Σεϊτανίδης (Πρόεδρος), Μελίνα Π. Σκόνδρα (Α’ Αντιπρόεδρος), Όλγα Ν. Τσιπτσέ (Β’ Αντιπρόεδρος), Σοφία Ν. Τσιπτσέ (Α’ Ειδικός Γραμματέας) και Στέλιος Α. Μαυρίδης (Β’ Ειδικός Γραμματέας), άπαντες δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή  είναι η συστηματική ενασχόληση των ιδρυτών του με τον Κανονισμό, μέσω συμμορφώσεων σημαντικών εταιριών, σχολικών μονάδων, αλλά και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας.

Στόχος η συγκρότηση μιας δυναμικής οργανωτικής δομής, που θα είναι ανοιχτή στους επιστήμονες της ιδιωτικότητας (νομικούς και τεχνικούς) της Βόρειας Ελλάδας με σκοπούς: Υποστήριξη – Διαρκής Εξειδίκευση – Αλληλοβοήθεια – Επιστημονική Επάρκεια.

Μέλη του Ινστιτούτου δύνανται να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία και εμπειρογνωσία σχετική με την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις του Ινστιτούτου ή τις προεγγραφές μελών: inepid@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 6944183218 & 6946192906

Λεζάντα φωτογραφίας: Από αριστερά, τα ιδρυτικά μέλη του ΙΝ.ΕΠ.ΙΔ. β.ε. Ολγα Τσιπτσέ, Μελίνα Σκόνδρα,Λεωνίδας Σειτανίδης, Στέλιος Μαυρίδης, Σοφία Τσιπτσέ

LEAVE A REPLY