Και οι αγρότες στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Και οι αγρότες στη ρύθμιση των 120 δόσεων

1757
SHARE

Μετά τους γιατρούς, τους δικηγόρους και τους πολιτικούς μηχανικούς, ήρθε η σειρά των αγροτών να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την ΑΑΔΕ (εφορία), τον ΕΦΚΑ(ασφαλιστικά ταμεία) καθώς και τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση (ΑΤΕ, Συνεταιριστικές, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,FBB, Probank, Proton Bank).

Οι ρυθμίσεις οφειλών θα αφορούν:

-100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της σχετικής ρύθμισης θα υπάρχει επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθούν υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Μάλιστα, εφόσον ο αγρότης το επιθυμεί, θα του παρέχεται και η δυνατότητα να προχωρά σε πώληση ακινήτων του σε τρίτους, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους του.

-Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.

-Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Μάλιστα, σε περίπτωση εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού, η διαγραφή του κεφαλαίου μπορεί να φτάσει και το 60%.

LEAVE A REPLY