”Καμπανάκι” από τους βιομήχανους της Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος για τις καθυστερήσεις...

”Καμπανάκι” από τους βιομήχανους της Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος για τις καθυστερήσεις στον α.ν.

447
SHARE

“Καμπανάκι” για τις τρικλοποδιές που βάζουν στις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του πρώτου κύκλου του νέου αναπτυξιακού νόμου κρούει ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) με υπόμνημά του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Αλέξανδρο Χαρίτση, τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα,  τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Ευστράτιο Ζαφείρη, και τον  Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη.

Όπως είναι γνωστό – επισημαίνει ο Σύνδεσμος στο Υπόμνημά του – παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης θα είχε ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, εν τούτοις, πολλούς μήνες αργότερα, διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασιών που αφορούν τον Α΄ Κύκλο (ολοκλήρωση αξιολόγησης, έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης & αποφάσεων υπαγωγής).

Ο σχεδιασμός πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στον Α’ Κύκλο, προέβλεπε, σύμφωνα με τα παραπάνω, την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων για την χρήση του 2017 και βάσει αυτού, προχώρησαν στην υλοποίηση του μεγάλου μέρος των επενδυτικών τους σχεδίων, με αποτέλεσμα, όλο αυτό το διάστημα, το ταμειακό τους πρόγραμμα να υφίσταται σοβαρές πιέσεις”.

Προς άμβλυνση των σοβαρών, αυτών, προβλημάτων, ο ΣΒΘΚΕ ζητά να ληφθεί μέριμνα για:

– Την ταχεία και άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και την άμεση έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής,

– Την επιτάχυνση υλοποίησης των διαδικασιών που εκκρεμούν και συνδέονται με ενέργειες πλήρους ενεργοποίησης των καθεστώτων του Νόμου (έλεγχοι & πιστοποιήσεις προόδου των έργων κλπ),

– Την Άμεση Έκδοση της Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Εξειδίκευση τρόπου Υπολογισμού, Δικαιολογητικά, Περιεχόμενο Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής κλπ) που προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ. 1, περ. δ του ν. 4399/16 και

– Κυρίως, την εξασφάλιση της παροχής της δυνατότητας αξιοποίησης της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και για την χρήση του 2017, εφόσον λάβει χώρα πιστοποίηση πρόοδου της επένδυσης εντός του 2018 και πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2017.

– Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον Β’ Κύκλο του Νόμου τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου 2018, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (κυρίως εγκρίσεις δανείων ή leasing) και την ορθή προετοιμασία & υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής.

Σημείωση: Στη φωτό η πρόεδρος του ΣΒΘΚΕ, κα.Ελένη Κολιοπούλου

LEAVE A REPLY