Καταθέσεις: Τα μνημόνια «κούρεψαν» 116,8 δισ. ευρώ

Καταθέσεις: Τα μνημόνια «κούρεψαν» 116,8 δισ. ευρώ

1056
SHARE
Καταθέσεις: Τα μνημόνια «κούρεψαν» 116,8 δισ. ευρώ

Πτωτικά κινήθηκαν το 1ο τετράμηνο του 2017 η τραπεζική χρηματοδότηση και οι καταθέσεις (κάτοικοι εσωτερικού), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Eurobank, ενώ μέσα σε οκτώ χρόνια έκαναν «φτερά» από τις τράπεζες 116,8 δισ. ευρώ! Αποκαρδιωτική είναι και η εξέλιξη της χρηματοδότησης, καθώς -εν μέσω μνημονίων- τα δάνεια χορηγούνται με το «σταγονόμετρο».

Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος (υπόλοιπα) των κατοίκων εσωτερικού στα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 129,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017. Το εν λόγω μέγεθος αντιστοιχεί στο 73,8% του ονομαστικού ΑΕΠ 2016 (175,9 δισ. ευρώ). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017 καταγράφηκε μείωση 153,5 εκατ. ευρώ και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 η σωρευτική πτώση ήταν 2,4 δισ. Στις επιμέρους κατηγορίες που συνθέτουν το σύνολο των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού, οι μηνιαίες και οι σωρευτικές μεταβολές τον Απρίλιο 2017 είχαν ως εξής: γενική κυβέρνηση (αύξηση 159,8 εκατ. σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 και ενίσχυση 19,3 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016), ιδιωτικές επιχειρήσεις (-665,3 εκατ. ευρώ και -767,1 εκατ.) και νοικοκυριά (352,0 εκατ. και -1.620,7 εκατ. ευρώ).

Στην πλευρά του ενεργητικού των ισολογισμών των εγχώριων ΝΧΙ, το σύνολο της χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στα 210,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017 (119,8% ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ 2016). Σε όρους μηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε αύξηση 893,4 εκατ. και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 καταγράφηκε σωρευτική πτώση -3,0 δισ. ευρώ. Η τελευταία μεταβολή ήταν -σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank- αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κατά -1,1, -0,7 και -1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες χρονολογικές σειρές που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το σύνολο των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού έλαβε τη μέγιστη τιμή του το 2ο τρίμηνο 2009. Πιο συγκεκριμένα, ανήλθε στα 246,6 δισ. ευρώ με τα τρία βασικά υποσύνολα να λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές: γενική κυβέρνηση 9,1 δισ. ευρώ, ιδιωτικές επιχειρήσεις 42,2 δισ. και νοικοκυριά 195,3 δισ. ευρώ. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου 2009 – Απριλίου 2017 η σωρευτική πτώση των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού ήταν -116,8 δισ. ευρώ (γενική κυβέρνηση +1,7 δισ, ιδιωτικές επιχειρήσεις -22,3 δισ. και νοικοκυριά -96,2 δισ.).

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση της Eurobank, η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης αβεβαιότητας (π.χ. μεταβολές στη σύνθεση του πλούτου των νοικοκυριών) και της βαθιάς ύφεσης (π.χ. μείωση του επιπέδου του πλούτου των νοικοκυριών) των προηγούμενων ετών. Για την ίδια χρονική περίοδο, ήτοι Ιούνιος 2009 – Απρίλιος 2017, το γενικό σύνολο της χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού μειώθηκε κατά -89,7 δισ. (ιδιωτικός τομέας -56,5 δισ. και γενική κυβέρνηση -33,2 δισ. ευρώ) αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική απομόχλευση που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

LEAVE A REPLY