ΚΕΠΚΑ: Συμβουλές προς «κόκκινους» δανειολήπτες

ΚΕΠΚΑ: Συμβουλές προς «κόκκινους» δανειολήπτες

644
SHARE

Στους πλειστηριασμούς κατοικιών που διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά τις τελευταίες μέρες αναφέρεται το ΚΠΕΚΑ (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) υπενθυμίζοντας ότι «πάντα προειδοποιούσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σεισάχθεια». Και «δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο».

Με την ανακοίνωσή του το ΚΕΠΚΑ υπογραμμίζει ότι βρίσκεται στο πλευρό των καταναλωτών και μπορεί να βοηθήσει. Παράλληλα «ενημερώνει τους καταναλωτές ότι πλην όσων έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 περί Ρύθμισης Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και είτε έχουν υπαχθεί οριστικά σε αυτόν ή έχουν πετύχει την προσωρινή τους προστασία με προσωρινή διαταγή μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους είτε εκκρεμεί η εκδίκαση της προσωρινής τους διαταγής, κανένας άλλος δεν προστατεύεται, νομικά, από τις τυχόν δικαστικές ενέργειες των πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών), για οφειλές προς αυτές. Η μοναδική εξαίρεση που ισχύει στον ως άνω κανόνα αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» και για χρονικό διάστημα 70 ημερών που αρχίζει, όχι από την αρχή της διαδικασίας, αλλά από την αποστολή της πρόσκλησης από το συντονιστή στους πιστωτές για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και το οποίο (χρονικό διάστημα) μπορεί με δικαστική απόφαση να παραταθεί έως τέσσερις (4) μήνες το μέγιστο».

Το ΚΕΠΚΑ καλεί τα μέλη του και τους καταναλωτές, γενικά, «να προβούν στην κατάλληλη ρύθμιση των οφειλών, τους εφόσον αυτή τους συμφέρει, ή να προβούν στα κατάλληλα δικαστικά μέτρα. Μπορεί, με συμφωνία ”κυρίων” μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Τραπεζών, να μην διενεργούνται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, με αξία κάτω από 300.000 ευρώ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν κινούνται, προς την κατεύθυνση της καταγγελίας των κόκκινων δανείων και με ταχείς μάλιστα ρυθμούς».

Επίσης ενημερώνει τα μέλη του και όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΕΠΚΑ, ότι από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και από ώρα 12:00 έως 14:00, εξειδικευμένα στελέχη της οργάνωσης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παρέχουν, στα μέλη, μετά από ραντεβού, εξειδικευμένη ενημέρωση, για τις δυνατότητες διευθέτησης των προβλημάτων υπερχρέωσης, που αντιμετωπίζουν.

LEAVE A REPLY