Κρι Κρι: Αύξηση τζίρου και κερδών – Διεύρυνση μεριδίων αγοράς και στο...

Κρι Κρι: Αύξηση τζίρου και κερδών – Διεύρυνση μεριδίων αγοράς και στο γιαούρτι και στο παγωτό

529
SHARE

Αύξηση τζίρου κατά 19,3% πέτυχε στο εννεάμηνο του 2018 η σερραϊκή βιομηχανία γάλακτος Κρι Κρι. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου που δημοσίευσε, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο σε 78,08 εκατ. έναντι 65,47 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής: τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 31,25 εκατ. έναντι 24,60  εκατ. στο εννεάμηνο 2017, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 17,24 εκατ. έναντι 12,75 εκατ. στο εννεάμηνο 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,90 εκατ., έναντι 10,72 εκατ. στο εννεάμηνο 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 10,58 εκατ., έναντι 7,79 εκατ. το εννεάμηνο 2017.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2018 ανήλθαν σε 21 εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 10,7%. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε, καθοριστικά, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η δυναμική ανάπτυξη της αριθμητικής διανομής της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη δυνατή επικοινωνία των μαρκών και των νέων προϊόντων. Στο δίκτυο της Κρι Κρι προστέθηκαν περισσότερα από 1.000 νέα σημεία πώλησης, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η παρουσίας της εταιρείας στα  super markets. Ωστόσο, οι δυσμενείς για το παγωτό, καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο 3ο τρίμηνο, επιβράδυναν την ανάπτυξη των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen (Αύγουστος 2018) το brand Κρι Κρι διατηρεί τη 2η θέση της αγοράς σε όγκο, με ενισχυμένο μερίδιο που αγγίζει το 15,5%, εξασφαλίζοντας την 1η θέση σε όγκο στα επώνυμα προϊόντα στο κανάλι του super market με ανάπτυξη μεριδίου +1,4π.μ. αγγίζοντας το 10%.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις στο εννιάμηνο 2018 ανήλθαν σε 30,67 εκατ., αυξημένες κατά 11,7% εστιάζοντας στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών. Εκεί, η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού στο 3ο τρίμηνο επιβράδυνε την ανάπτυξη των πωλήσεων. Ωστόσο, απαντώντας με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και διαφημιστική επικοινωνία όπως το επαναλανσάρισμα του γιαουρτιού ‘’Στραγγιστό & αγαπημένο΄’, η Κρι Κρι κατάφερε να διατηρήσει τη 2η θέση στην αγορά, με μερίδιο 15,0% (IRI σε όγκο, Σεπτέμβριος 2018) πετυχαίνοντας παράλληλα αυξητικά μερίδια σε όλες τις υποκατηγορίες και διατηρώντας ηγετική θέση στα παιδικά με 38,6% +4,3π.μ.

Τέλος, οι εξαγωγές συνεχίζουν με ραγδαίους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η αύξηση των πωλήσεων γιαουρτιού στο εξωτερικό ξεπερνά το 34%, αγγίζοντας τα 22 εκατ. στο εννεάμηνο 2018. Σημαντικές είναι και οι επιδόσεις των εξαγωγών παγωτού (+72% σε ετήσια βάση), μολονότι το συνολικό ύψος τους παραμένει για την ώρα περιορισμένο. Σε ετήσια βάση, η συμμετοχή των εξαγωγών αναμένεται να ξεπεράσει το 35% του συνολικού κύκλου εργασιών.

LEAVE A REPLY