Μέσος μισθός 401 ευρώ στη μερική απασχόληση

Μέσος μισθός 401 ευρώ στη μερική απασχόληση

434
SHARE
Mesos misthos 401 euro sti meriki apasxolisi

Στα 51,63 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.211,56 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανέρχονται στα 23,75 ευρώ και στα 401,97 ευρώ.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2016 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, όπως δημοσίευσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 231.271 κοινές επιχειρήσεις και 12.213 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 1.846.806, εκ των οποίων 1.811.435 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 35.371 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,36% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,67% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,97% χώρας εκτός Ε.Ε.. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 91% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,65% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,35% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,88%, 2,34% και 39,78%.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 53,79% έχουν αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 56,20% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 9,09% και του Μπανγκλαντές με 4,54%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,66% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 8,41% και ρουμάνικης με 7,88%.

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,31 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,46 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στις «Ένοπλες Δυνάμεις» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» με 16,32 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 51,63 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.211,56 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανέρχονται στα 23,75 ευρώ και στα 401,97 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,06 ευρώ και ο μέσος μισθός 534,80 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,59% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 59,37%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,58% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,39%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 75,26% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.686,25 ευρώ και 2.805,37 ευρώ, αντίστοιχα.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Δεκεμβρίου 2016–Δεκεμβρίου 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,66% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,71%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,13%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 12,37%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,91%.

Το ποσοστό των απασχολουμένων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,45% στο 22,18% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 54,40% στο 53,70%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,15% στο 45,85%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,60%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,03%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,17%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,48% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,10%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,77% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,57%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,33%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,57%.

LEAVE A REPLY