Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο “Φρίξος” πάει Νομαρχία και Καλαμαριά

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο “Φρίξος” πάει Νομαρχία και Καλαμαριά

460
SHARE
ÐõñïóâÝóôåò êáé åñãáæüìåíïé óôï ìåôñü ðåñéìÝíïõí ôçí Ýíáñîç ôçò Üóêçóçò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò óôï åñãïôÜîéï ôïõ ìåôñü óôïí ÏÓÅ.Èåóóáëïíßêç. ÐÝìðôç 4 Ìáñôßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ

Μεθαύριο (Κυριακή) το απόγευμα στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η άφιξη του  δεύτερου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ «Φρίξος») στον σταθμό “Νομαρχία” του Μετρό Θεσσαλονικης, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά από την Αττικό Μετρό Α.Ε. περιλαμβάνει διπλή υπόγεια γραμμή μήκους 4,77χλμ. περίπου και πέντε σταθμούς («Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Ν. Κρήνη» και «Μίκρα»). Από τον σταθμό «Μίκρα» μέχρι το σταθμό «Νομαρχία» έχουν κατασκευαστεί και οι δυο σήραγγες. Το πρώτο ΤΒΜ «Έλλη» έχει ήδη εκκινήσει την τελευταία διαδρομή στο τμήμα από το σταθμό «Νομαρχία» μέχρι το σταθμό «25η Μαρτίου», ενώ το υπολειπόμενο μήκος σηράγγων προς διάνοιξη είναι:

1ο ΤΒΜ (“Έλλη”): 620 μέτρα

2ο ΤΒΜ (“Φρίξος”) : 949 μέτρα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αττικό Μετρό ΑΕ οι σήραγγες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι.

LEAVE A REPLY