Ξεκινά η ανταλλαγή στοιχείων με το εξωτερικό για την αποκάλυψη “μαύρου χρήματος”

Ξεκινά η ανταλλαγή στοιχείων με το εξωτερικό για την αποκάλυψη “μαύρου χρήματος”

444
SHARE
Ksekina i antalagi stoixeion me to eksoteriko gia tin apokalypsi mavroy xrimatos

Το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφορίων είναι το νέο όπλο των φοροελεγκτών στην αποκάλυψη του «μαύρου» χρήματος που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.

Το σύστημα είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα μέσω της οποίας ανταλλάσσονται πληροφορίες από τη χώρα προέλευσης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων, στη χώρα της φορολογικής κατοικίας.

H αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα αφορά:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού. Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων, που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αν όχι, μέσω αυτοπιστοποίησης.

Οι λίστες με τις χώρες που θα ανταλλάξουν στοιχεία το 2017 και το 2018.

LEAVE A REPLY