ΟΑΕΔ: «Έρχονται» 15.000 προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ: «Έρχονται» 15.000 προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις

856
SHARE

Την ευκαιρία σε 15.000 άνεργους, ηλικίας 18-29 ετών να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις, δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, το οποίο δίνει έμφαση στους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα λαμβάνει επί 12 μήνες επιδότηση επί του ημερομισθίου που θα καταβάλλει στον προσληφθέντα άνεργο, με τον ανώτατο μισθό να ορίζεται στα 500 ευρώ το μήνα.

Επιπλέον για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει κάνει μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης – να μην έχει κάνει δηλαδή απολύσεις, ούτε να έχει συμβάσεις αορίστου χρόνου σε έργου, ή μερικής απασχόλησης.

Εάν έχει κάνει τέτοιες μειώσεις προσωπικού, θα πρέπει να τις έχει αναπληρώσει πριν υποβάλει αίτηση.

Ποιοι προσλαμβάνονται

Οι εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για την πρόσληψη-απασχόληση ανέργων, οι οποίοι πρέπει:
– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην ξεπερνούν το 30ο έτος.
– Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, ή
– Να είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, ή
–Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έστω και για μία ημέρα, δικαιούχοι ΚΕΑ.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και θέλει να προσλάβει προσωπικό.

LEAVE A REPLY