ΟΑΕΔ: Νέα πιλοτική εφαρμογή για επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων ανέργων

ΟΑΕΔ: Νέα πιλοτική εφαρμογή για επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων ανέργων

518
SHARE
ΟΑΕΔ: Νέα πιλοτική εφαρμογή για επικαιοροποίηση στοιχείων ανέγων

Πιλοτική εφαρμογή με σκοπό την σταδιακή επικαιροποίηση στοιχείων των εγγεγραμμένων ανέργων έθεσε σε λειτουργία ο ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής ο Οργανισμός καλεί τους ανέργους που κατά την 31/10/2017 διέθεταν ενεργό δελτίο ανεργίας και η ηλικία τους ήταν 18 – 24 ετών, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), πατώντας στο: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN_DESKTOP:5698184703377

Στα περιθώρια της ανωτέρω πιλοτικής εφαρμογής εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των ανωτέρω πληροφοριών, οι οποίες εισάγονται στο σύστημα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την δυνητική καταβολή οποιουδήποτε έκτακτου επιδόματος.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν βλέπουν στην καρτέλα τους στο σύστημα την επιλογή «Επικαιροποίηση Στοιχείων», ενώ έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής τους.

LEAVE A REPLY