Οδηγία για την πέραν της πενταετίας παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

Οδηγία για την πέραν της πενταετίας παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

185
SHARE

Στο αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η έκδοση οδηγίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές για την  εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ 1738/2017 σχετικά με την πέραν της πενταετίας παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του δημοσίου, όπως γνωστοποίησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργιος Πιτσιλής, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Κυριάκου Λουφάκη, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας του κ.Πιτσιλή με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ.

Παράλληλα, για να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, ο ΣΕΒΕ ζήτησε τη συστηματοποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με έμφαση στη διακίνηση ατυποποίητων οπωροκηπευτικών προϊόντων από φορολογικές, τελωνειακές και άλλες αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, τόσο στους συνοριακούς σταθμούς, των οποίων οι υποδομές και τα μέσα ελέγχου θα πρέπει να βελτιωθούν, όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Άλλα φορολογικής φύσης αιτήματα του ΣΕΒΕ που κατατέθηκαν στον Διοικητή ήταν:

–  Διατήρηση του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως ισχύει σήμερα, βάσει του προγράμματος ελέγχου της φορολογικής διοίκησης

– Ηλεκτρονική διασύνδεση TAXISnet-ΓΕΜΗ και Μηχανογραφική ένταξη του χαρτοσήμου και λοιπών παρακρατούμενων φόρων στο ΤAXISnet: πρόκειται για δύο προτάσεις που μπορούν, αφενός, να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και, αφετέρου, να αποσυμφορήσουν τις ΔOY ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Ειδικότερα για το πρώτο σημειώνεται ότι τα ίδια ακριβώς έγγραφα που απαιτούνται για την μεταβολή στο ΓΕΜΗ, οι επιχειρήσεις AE/EΠΕ/ΙΚΕ πρέπει να τα προσκομίσουν και στα τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ.

– Μη εμφάνιση εκκρεμότητας για «ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ» μικρής αξίας δηλαδή κάτω των 100 ευρώ και αύξηση του ορίου των αποκλίσεων χωρίς διασταύρωση π.χ. για ποσά κάτω των 2000 ευρώ στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών προς ΑΑΔΕ.

Εισαγωγικά, εξάλλου, ο κ.Λουφάκης έθεσε στον Διοικητή το ζήτημα της υπερφορολόγησης, που αποτελεί το απόλυτο επιχειρηματικό αντικίνητρο και την πρόταση του ΣΕΒΕ για μια ειδική πολιτική στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων με κίνητρα κατεξοχήν ασφαλιστικά και φορολογικά.

Ως προς τα τελωνειακά θέματα που συζητήθηκαν, ιδιαίτερα επίκαιρο ήταν το θέμα του περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας της Πύλης 16 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης (κατάργησης 3ης βάρδιας) – λόγω της απεργίας των τελωνειακών που ξεκίνησε από τις 16.09.17 – και  έχει επιπτώσεις στις εξαγωγές, σε μια μεταβατική περίοδο για το λιμάνι ενόψει της ιδιωτικοποίησής του.

LEAVE A REPLY