ΟΛΘ: Διοικητική αναδιάρθρωση – Συστήνονται Εκετελεστική Επιτροπή και τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις

ΟΛΘ: Διοικητική αναδιάρθρωση – Συστήνονται Εκετελεστική Επιτροπή και τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις

439
SHARE

Σε διοικητική αναδιάρθρωση της ΟΛΘ Α.Ε. και αλλαγή διευθυντικών στελεχών προχωρά η νέα ιδιοκτησία και διοίκηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Με σημερινή ανακοίνωσή της γνωστοποιεί τη διοικητική αναδιάρθρωση της εταιρείας ως ακολούθως:

-Τη σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής ως ενεργό Όργανο Διοίκησης, που θα· λαμβάνει σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η λειτουργία της, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Εμπορικό Διευθυντή, τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή, τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή και τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων.

-Τη δημιουργία τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων, στις οποίες θα· προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως ακολούθως:

1. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής: ο κ. Rui Pinto, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων: – Τεχνικής Υποστήριξης – Ανάπτυξης – Μελετών και Κατασκευής Έργων

2. Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής : ο κ. Marc Riondel, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων: – Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων – Συμβατικού Λιμένα

3. Γενικός Οικονομικός Διευθυντής : Θα ορισθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι την τοποθέτηση νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, τα καθήκοντα του θα ασκεί ο υφιστάμενος Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Οικονομικού ο κ. Αστέριος Μπρόζος, ο οποίος θα προΐσταται των παρακάτω Δ/νσεων: – Διοικητικού – Οικονομικού

4. Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων : Θα ορισθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων θα έχει την εποπτεία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων της Εταιρείας καθώς και των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από τη σύμβαση, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

LEAVE A REPLY