ΟΛΘ: Παραδίδονται και τίθενται σε λειτουργία τα νέα μηχανήματα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων

ΟΛΘ: Παραδίδονται και τίθενται σε λειτουργία τα νέα μηχανήματα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων

536
SHARE

Σταδιακά παραδίδονται, συναρμολογούμενα στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, τα 12 Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ), που αποκτήθηκαν με πρωτοβουλία της νέας διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ, στο πλαίσιο των επενδύσεων σε εξοπλισμό που έχει ανακοινώσει η ΟΛΘ ΑΕ μετά την ανάληψη της εταιρείας από τους νέους επενδυτές.

Ο εξοπλισμός αυτός που αγοράστηκε από την εταιρεία KonecranesNoell, αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα των εργασιών στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Ο νέος αυτός εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων σε τρία επίπεδα καθ’ ύψος, τεχνική δυνατότητα που δεν διαθέτει ο υφιστάμενος εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός αυτός αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του Σχεδίου για τη στοιβασία των προς εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) εντός Σ.ΕΜΠΟ, έργο το οποίο θα αλλάξει ουσιαστικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της διακίνησης Ε/Κ.

Η ΟΛΘ ΑΕ – τονίζει η διοίκησή της σε σχετική ανακοίνωση – συνεχίζει με πρόγραμμα και συνέπεια την εκτέλεση του Επενδυτικού της Προγράμματος, φιλοδοξώντας να υλοποιήσει τον στρατηγικό της στόχο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να καταστεί κορυφαίο λιμάνι από άποψη εξυπηρέτησης αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού,  στη ΝΑ Ευρώπη και τη Βαλκανική.

LEAVE A REPLY