ΟΛΘ: Ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 από τη νέα διοίκηση-Μείωση κερδοφορίας...

ΟΛΘ: Ρεαλιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 από τη νέα διοίκηση-Μείωση κερδοφορίας άνω του 40%

1187
SHARE

Μείωση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 21,06%, προ φόρων κερδών κατά 40,83% και καθαρών κερδών κατά 48,57% κατέγραψε στη χρήση 2017 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, παρά την αύξηση εργασιών κατά 12,84%, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, που ενέκρινε το νέο δ.σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΘ, οφείλεται αφενός μεν σε σημαντική αύξηση των αποσβέσεων, λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σε απομείωση της αξίας παλαιών και υποχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου δε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες απηχούν με ρεαλιστικό τρόπο την επισφάλεια απαιτήσεων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης,  δήλωσε: “Η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί μία εταιρεία με μεγάλες οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθούν. Η νέα Διοίκηση με αίσθημα ευθύνης είναι διατεθειμένη να εργαστεί με όραμα, σχέδιο και προσήλωση για την ανάπτυξη της εταιρείας και να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των μετόχων και της οικονομικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική αφετηρία της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο προσηλωμένο τρόπο την προσπάθεια για την ανάπτυξη της εταιρείας”.

Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της πρώτης συνέντευξης τύπου που παρέθεσε πρόσφατα η νέα ιδιοκτησία και διοίκηση του ΟΛΘ (κοινοπραξία των επενδυτών που έχει εξαγοράσει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ το 67% της ΟΛΘ Α.Ε.) ο κ.Θεοφάνης είχε τονίσει ότι η πραγματική κατάσταση του λιμανιού, όσον αφορά πάγια, εξοπλισμό κ.ο.κ. ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε περιγραφεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, είχε επισημάνει ότι γινόταν έλεγχος και στα οικονομικά μεγέθη-αποτελέσματα της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση της πραγματικής κατάστασης και είχε προαναγγείλει πρόσθετες επενδύσεις (πέραν των δεσμευτικών επενδύσεων των 180 εκατ.ευρώ) ύψους 27 εκατ.ευρώ το 2018 για μηχανολογικό εξοπλισμό που κρίνεται απαραίτητος για να μπορέσει να λειτουργήσει το λιμάνι.

Αύξηση τζίρου – Μείωση κερδών

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε, αναλυτικότερα, τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2017 έως 31.12.2017 από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

-Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε σε 54.231.941€ έναντι των 48.061.529€ του 2016, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 12,84%.

-Αύξηση κατά 16,74% σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που ανήλθε σε 401.947 TEUs το 2017.

-H διακίνηση στο συμβατικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 8,63% ανερχόμενη σε 3.598.371 τόνους συμβατικού φορτίου.

-Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 8,01%.

-Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε 90.324.984€ έναντι των 75.566.103€ του 2016 σημειώνοντας αύξηση 19,53%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 21.809.468 ευρώ, έναντι των 22.171.088 ευρώ του 2016 σημειώνοντας μείωση 1,63% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 40,22%.

-Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 18.849.985€ έναντι των 23.877.735€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 21,06% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 34,76%.

-Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12.474.042€ έναντι των 21.081.797€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 40,83% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 23%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 7.242.955 ευρώ έναντι των 14.084.474 ευρώ του 2016 σημειώνοντας μείωση 48,57% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 13,36%.

 

LEAVE A REPLY