Οριακή αύξηση καταθέσεων από επιχειρήσεις, μείωση από τα νοικοκυρά

Οριακή αύξηση καταθέσεων από επιχειρήσεις, μείωση από τα νοικοκυρά

395
SHARE

Η πορεία των καταθέσεων εξετάζεται στο πρόσφατο οικονομικό δελτίο της Eurobank με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), που δείχνουν ότι το γενικό σύνολο των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στα 138,6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο 2017 (γενική κυβέρνηση 14,7 δισ. ευρώ, ιδιωτικές επιχειρήσεις 22,5 δισ. και νοικοκυριά 101,3 δισ. ευρώ).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2017 καταγράφηκε αύξηση της τάξης των 1.672,6 εκατ. Η εν λόγω μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των καταθέσεων της γενικής κυβέρνησης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά 1.487,1 εκατ. ευρώ και 192,0 εκατ. αντίστοιχα. Στην κατηγορία των νοικοκυριών σημειώθηκε πτώση της τάξης των -6,4 εκατ. ευρώ.

Όπως, επίσης, σημειώνουν οι αναλυτές της Eurobank, ο Νοέμβριος 2017 ήταν ο 7ος συνεχής μήνας με θετική μηνιαία μεταβολή για το σύνολο των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού. Επιπρόσθετα, η σωρευτική μεταβολή σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 ανήλθε στα 6.505,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 4.018,9 εκατ. προήλθαν από τη γενική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 2.486,3 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές επιχειρήσεις 1.920,6 εκατ. και νοικοκυριά 565,7 εκατ.).

Σε ότι αφορά το επίπεδο της χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού, τα στοιχεία είχαν ως εξής τον Νοέμβριο 2017: το γενικό σύνολο διαμορφώθηκε στα 202,8 δισ. ευρώ (γενική κυβέρνηση 18,2 δισ., ιδιωτικές επιχειρήσεις 89,0 δισ., νοικοκυριά 82,7 δισ. και ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 12,8 δισ.) παρουσιάζοντας μηνιαία πτώση της τάξης των -1.454,5 εκατ. ευρώ. Η προαναφερθείσα μεταβολή, σύμφωνα με την Eurobank, προήλθε από τη μείωση της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων κατά -66,3, -236,0, -1.100,5 και -51,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, η σωρευτική μεταβολή του επιπέδου της χρηματοδότησης σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 διαμορφώθηκε στα -11.047,9 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο 2017. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τις τέσσερις προαναφερθείσες κατηγορίες οικονομικών φορέων ήταν -849,4, -5.533,6, -4.359,9 και -305,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

LEAVE A REPLY