Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα- Τι σχεδιάζει η ΕΕ

Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα- Τι σχεδιάζει η ΕΕ

491
SHARE

Ουραγοί στην ανακύκλωση, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι Ελλάδα και Κύπρος, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει θέσει στις προτεραιότητές του τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)

Το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνεται θα πρέπει να αυξηθεί από 44% που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025, σύμφωνα με τις νομοθετικές προτάσεις για την κυκλική οικονομία, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη, καθώς η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη για το περιβάλλον, το κλίμα και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι τέσσερις νομοθετικές πράξεις αποτελούν μέρος της στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς μια κυκλική οικονομία, δηλαδή προς ένα σύστημα όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται μέσα στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Ο στόχος θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και στο 65% μέχρι το 2035. Το 65% των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνεται ως το 2025, και το 70% έως το 2030. Θα τεθούν ξεχωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλικά συσκευασίας, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύλο.

Σήμερα, η Ελλάδα και η Κύπρος ανακυκλώνουν λιγότερο από το 20% των αποβλήτων τους (17% στην Ελλάδα και 19% στην Κύπρο) με το αντίστοιχο ποσοστό για την «πρωταθλήτρια» Γερμανία να ανέρχεται στο 66,07% με βάση τα στοιχεία του 2016.

Οι ΧΥΤΑ
Η νομοθετική πρόταση που θα τεθεί σε ψηφοφορία περιορίζει το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που θα οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2035. Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά καθόλου αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροατία, η Λετονία και η Μάλτα εξακολουθούν να οδηγούν στους ΧΥΤΑ περισσότερο από τα τρία τέταρτα των αστικών τους αποβλήτων.

LEAVE A REPLY