Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, αναλαμβάνει Πρόεδρος της νεοσύστατης “Ελληνικό Χρηματιστήριο...

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, αναλαμβάνει Πρόεδρος της νεοσύστατης “Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.”

766
SHARE

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Θανάσης Σαββάκης, είναι ο πρόεδρος του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του ελληνικού ενεργειακού χρηματιστηρίου, δηλαδή της νεοσύστατης «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ Α.Ε.), το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.

Στις 18 Ιουνίου 2018 (δηλαδή προχθές Δευτέρα) με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών πράξεων, ολοκληρώθηκε η απόσχιση κλάδου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η σύσταση της εταιρείας ΕΧΕ Α.Ε., οπότε η τελευταία αναλαμβάνει και είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΕ Α.Ε. με τριετή θητεία, που άρχεται από τη σύσταση της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

-Σαββάκης Αθανάσιος του Ιωάννη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και μέλος της Διοικούσας Επιτροπης του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Πρόεδρος.

-Φιλίππου Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ –  Διευθύνων Σύμβουλος.

-Τασούλης Αριστείδης του Αναστασίου, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, προερχόμενος από τον ΛΑΓΗΕ – Μέλος.

– Καμπούρης Ιωάννης του Θεοχάρη, Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Μέλος.

– Αυλωνίτης Γεράσιμος του Παύλου, Ειδικός επί ρυθμιστικών θεμάτων στο ΔΕΣΦΑ – Μέλος.

– Καραϊσκάκης Δημήτριος του Θωμά, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών της ΧΑ Α.Ε. –  Μέλος.

– Takacs (Τακακς) Hannes (Χανες) του Johann (Γιόχαν), “Associate Director, LC2, Head of ECM & CMI Development Unit” της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης) – Μέλος.

-Χριστοδουλίδης Μαρίνος του Ηροδότου, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου –  Μέλος.

-Παπαντώνης Δημήτριος του Ευαγγέλου, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου –  Μέλος.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ.ευρώ και συμμετέχουν σε αυτό με τα ακόλουθα ποσοστά τα παρακάτω νομικά πρόσωπα:

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» με ποσοστό 22%.

2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ποσοστό 20% .

3) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό 7%.

4) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑ Α.Ε.» με ποσοστό 31%.

5) Ο διεθνής οργανισμός με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «EBRD» με ποσοστό 20%.

Το «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» έχει συμφωνηθεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ ΑΕ αμέσως μετά την απαιτούμενη έγκριση από το Κυπριακό Κοινοβούλιο με ποσοστό 10%, το οποίο θα του μεταβιβασθεί από την εταιρεία ΧΑ Α.Ε.

Σε πρώτη φάση, η ΕΧΕ Α.Ε. θα αναλάβει τη λειτουργία του υφιστάμενου μοντέλου υποχρεωτικής δικαιοπραξίας (mandatory pool) και του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) στη θέση του ΛΑΓΗΕ. Η έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα γίνει τον Απρίλιο του 2019.

LEAVE A REPLY