ΠΑΜΑΚ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ με θέμα την αντανάκλαση της...

ΠΑΜΑΚ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ με θέμα την αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη

443
SHARE

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 έχουν προθεσμία να υποβάλουν αίτηση όσοι δημιουργοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με το έργο τους στο 1ο Φεστιβάλ με τίτλο «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of Disability in Art», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη επί μια εβδομάδα, από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, που είναι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «σκοπός του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της τέχνης μέσα από την οπτική της αναπηρίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η ιδέα της διοργάνωσης στηρίχθηκε στο αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εκφράζονται μέσω της τέχνης είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά και ως στόχος της τέθηκε η περαιτέρω προώθηση του οράματος σύζευξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κοινωνία».

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ενταχθούν επίσης, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εργαστήρια και ομιλίες ανθρώπων της τέχνης και της διανόησης.
Οι όροι συμμετοχής στο φεστιβάλ είναι οι ακόλουθοι:
1. ΤΑΙΝΙΕΣ
Οι ταινίες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη/ ReflectION OF Disability in Art», πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι ταινίες να είναι σχετικές με το περιεχόμενο του φεστιβάλ
β) Η τελική κόπια προβολής να είναι διαθέσιμη σε DCP, Apple ProRes, h264 ή MPEG4.
γ) Αποδεκτά είδη: όλα
δ) Οι ταινίες αυτές θα προβληθούν με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής [SDH: Subtitles for the Deaf and Ηard-of-Hearing]

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Η τελική προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2018.
β) Η αίτηση συνοδεύεται από:
– Ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας, υπό τις προϋποθέσεις του 1ου Όρου της παρούσας Πρόσκλησης,
– Μία φωτογραφία της ταινίας (format: jpeg ή tiff 300*300dpi),
– Μία περίληψη της υπόθεσης της ταινίας έως 150 λέξεις,

Σε περίπτωση υποβολής από μέρους φορέα, περιγραφή της δράσης του φορέα έως 500 λέξεις,
– Βιογραφικό του σκηνοθέτη,
– Συμπληρωμένο κατάλογο πληροφοριών ως εξής:
1. έτος παραγωγής,
2. φορμάτ,
3. διάρκεια,
4. σκηνοθέτης,
5. παραγωγός,
6. μοντάζ,
7. μουσική,
8. συντελεστές, με ειδική επισήμανση των εχόντων αναπηρία, η αναπηρία αυτών και η ενασχόλησή τους με την τέχνη,

και αποστέλλεται ή κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
(Γραφείο Κ-123, 1ος όροφος),
Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36,
Θεσσαλονίκη,
με την ένδειξη:
“Για το 1ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – ReflectiON OF Disability in Art»”
Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει ειδική μέριμνα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή των αιτήσεων με κάθε τρόπο και την επίλυση των όποιων προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν.

γ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.
δ) Τα αντίγραφα των ταινιών που υποβάλλονται, παραμένουν στο αρχείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από ομάδα ατόμων – ειδικών περί τον κινηματογράφο, τις τέχνες και την ειδική αγωγή.

4. ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα ενημερώσει εγγράφως τους υποβάλλοντες για την τελική επιλογή, τον προγραμματισμό προβολής, κ.λπ..

5.ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα απονείμει τα εξής Βραβεία:

Α’ ΒPABEIO, Β’ ΒPABEIO, Γ’ ΒPABEIO

Τα βραβεία θα προσδιορισθούν με νεότερη ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής το προσεχές διάστημα.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Ζητήματα δικαιωμάτων και αδειών είναι ευθύνη του εκάστοτε ατόμου που υποβάλλει αίτηση. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δε φέρει καμία ευθύνη επ’ αυτών.

β) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.

γ) Τα έξοδα αποστολής αίτησης και υλικού προς επιλογή βαρύνουν τον αιτούντα. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναλαμβάνει έξοδα επιστροφής και ασφάλισης του υλικού όσο βρίσκονται στην κατοχή του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Γραφείο Κ-123, 1ος όροφος)
Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-891.437
Ε-mail : rod@uom.gr
Website : http://rodi.uom.gr/
Facebook : https://www.facebook.com/rodifestival/
Twitter : https://twitter.com/rodifestival
Instagram : https://www.instagram.com/rodifestival/

LEAVE A REPLY