Περί «αδιάβλητων» διαγωνισμών

Περί «αδιάβλητων» διαγωνισμών

557
SHARE

Φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στον τομέα των δημοσίων σχέσεων.

Ακολουθεί, η κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων είναι και εταιρεία επικοινωνίας.

Παρά το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας είναι χαμηλότερη από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, το έργο τελικά ανατίθεται σε ιδιώτη.

Τι είχε συμβεί;

Δύο 24ωρα πριν να λήξει η σχετική προθεσμία για την υποβολή των φακέλων από τους ενδιαφερόμενους, «ειδοποιήθηκε» ιδιώτης που συμμετείχε στο διαγωνισμό να καταθέσει χαμηλότερη προσφορά, ανάλογη με εκείνη της εταιρείας.

Ενώ λοιπόν ο διαγωνισμός ήταν σε εξέλιξη, ο ιδιώτης επανήλθε με νέα, διορθωτική πρόταση και τελικά πήρε τη δουλειά.

Τόσο απλά.

LEAVE A REPLY