Περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ στους Έλληνες καταναλωτές θα κοστίσει το νέο...

Περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ στους Έλληνες καταναλωτές θα κοστίσει το νέο «ψηφιακό τέλος»

482
SHARE

Περίπου 24 φορές μεγαλύτερη θα είναι τελικά η επιβάρυνση από το νέο «ψηφιακό τέλος» σε υπολογιστές και tablets σε σχέση με τις πιθανές προκληθείσες απώλειες, ενώ οι Έλληνες καταναλωτές θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει μέσα από την πανελλαδική έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με αφορμή τη διάταξη περί «εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή» με την οποία επιβλήθηκε επιπλέον επιβάρυνση 2% επί της τιμής εισαγωγής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 6% σε ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους πάνω από 1 TByte. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα που επιχειρείται η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών κάνουν αντίγραφα προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας που απέκτησαν νόμιμα (π.χ. μουσική, ταινίες, βιβλία, κ.λπ.) για ιδιωτική χρήση στο οικιακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα το ποσοστό των χρηστών ηλεκτρονικών συσκευών που κάνουν αντίγραφα για ιδιωτική χρήση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα είναι εξαιρετικά μικρό. Και στις τρεις κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) το ποσοστό υποκατάστασης, δηλαδή το ποσοστό όσων έκαναν αντίγραφα και δηλώνουν ότι θα αγόραζαν ξανά το ίδιο έργο αν δεν είχαν τη δυνατότητα νόμιμης αντιγραφής, είναι αμελητέο, αναλογικά με το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού 16-80 ετών.

Συγκεκριμένα το ποσοστό αναλογικά στο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού είναι:
· 0,17% για αντίγραφα από CD, DVD ή LP και ραδιόφωνο – τηλεόραση και 0,66% για αντίγραφα από ηλεκτρονικά μουσικά αρχεία.
· 0,17% για αντίγραφα από DVD και 0% για αντίγραφα από τηλεόραση και επίσης 0% από ηλεκτρονικά αρχεία.
· 0,08% για αντίγραφα από έντυπο και 0,74% για αντίγραφα από συγγραφικό έργο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αντίστοιχη μελέτη για την Ισπανία την ετήσια «ζημιά» συνολικά για τις 3 κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) στα 7,3 εκατ. ευρώ. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα έχει το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ισπανίας, αντίστοιχα ποσοστά αντιγραφής σε κάθε κατηγορία έργων καθώς και χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το συνολικό ποσόν ετήσιας «ζημιάς» για την Ελλάδα θα πρέπει να υπολογιστεί περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, το νέο «ψηφιακό τέλος», όπως έχει ψηφισθεί, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ στους Έλληνες καταναλωτές θα είναι δηλαδή, τουλάχιστον 24 φορές μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη «ζημία», βάσει της έρευνας.

«Αυτό αποτελεί ευθεία παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που απαιτεί από τον εθνικό νομοθέτη να λαμβάνει υπόψη του την εκτιμώμενη ζημία των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων προκειμένου να καθορίσει εάν και σε τι ύψος θα επιβάλει υποχρέωση καταβολής ”εύλογης αμοιβής” στους υπόχρεους. Και αυτό διότι η αμοιβή αυτή συνδέεται κατά τον νόμο αναπόσπαστα και αποσκοπεί να αποζημιώσει τους δικαιούχους για την ζημία που ενδεχομένως υφίστανται από την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους και όχι να τους καταστήσει αδικαιολόγητα πλουσιότερους εις βάρος του συνόλου των καταναλωτών. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη εξορθολογισμού του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης οδηγεί σε επιβάρυνση καθώς αυξάνει τα έξοδα από την καταβολή του ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προμηθεύεται το Δημόσιο, αλλά και από τη μείωση των εσόδων των φορολογούμενων επιχειρήσεων», σημειώνει ο ΣΕΠΕ και προσθέτει: «Είναι σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέτοντας προσκόμματα για τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο τομέα για την απόκτηση προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος διάθεσης των προϊόντων τεχνολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους των λοιπών χωρών της Ε.Ε».

LEAVE A REPLY