Ποιες αλλαγές σχεδιάζει η κυβέρνηση στον αναπτυξιακό νόμο

Ποιες αλλαγές σχεδιάζει η κυβέρνηση στον αναπτυξιακό νόμο

396
SHARE

Αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικός και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προωθεί το υπουργείο Οικονομίας μέσω του πολυνομοσχεδίου το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση του ποσοστού που αφορά στη φορολογική από το 20% που ισχύει σήμερα στο 33% (1/3) από το έτος θεμελίωσης της χρήσης της ωφέλειας.

Επίσης προβλέπεται η καταβολή του 25% της ενίσχυσης εάν υλοποιήσει ο επενδυτής το 25% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό έως το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο κατόπιν αιτήματός του και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Αλλαγές προωθούνται και για την ολοκλήρωση ώριμων επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου- δίνεται η δυνατότητα να ενισχύονται δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται παραστατικά μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

LEAVE A REPLY