«Πρεμιέρα» για το μηνιαίο επίδομα 360 ευρώ σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους

«Πρεμιέρα» για το μηνιαίο επίδομα 360 ευρώ σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους

871
SHARE

Στην χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 360 ευρώ σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους, προχωρά ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η διάρκεια του επιδόματος είναι από τρεις ως εννιά μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου και αφορά ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, τέως Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση του βοηθήματος είναι ο ωφελούμενος να έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, να έχει συμπληρώσει τρία χρόνια ασφάλισης, να καταβάλλει την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (πρώην ΕΤΑΑ), να μην λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ και το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του να μην υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, την τελευταία διετία.

Για τη λήψη του επιδόματος υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής «e-Υπηρεσίες» του Οργανισμού, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ.

Ο αιτών παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης της υπηρεσίας.   

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά  από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/boethema-anergias-autotelos-ephka-teos-etaa.

LEAVE A REPLY