Προστασία από τους πιστωτές της ζητά η εταιρία «Βαράγκης»- Τι αναφέρει στην...

Προστασία από τους πιστωτές της ζητά η εταιρία «Βαράγκης»- Τι αναφέρει στην ανακοίνωση

445
SHARE

Προστασία από τους πιστωτές της ζητά η εταιρία Βαράγκης η οποία κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή.

«H ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη του 74% του συνόλου των πιστωτών της, για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή», επισημαίνει η εταιρία στην ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την εταιρία «η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην Εταιρία, έχει ως σκοπό τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς όλων των τομέων δραστηριότητάς της, καθώς και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας. Ειδικότερα, η εταιρία συνεχίζει την υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει η ίδια και οι θυγατρικές της στις χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την ανάληψη νέων έργων στις χώρες αυτές. Παράλληλα οι πωλήσεις της εντός Ελλάδος μέσω του τμήματος λιανικής («Δια χειρός Βαράγκη»), καθώς και τα ειδικά επαγγελματικά έργα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα».

Στόχο της εταιρίας, καταλήγει η ανακοίνωση, «αποτελεί η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας για την προστασία των συμφερόντων των συντελεστών της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η Εταιρία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χρηματιστηριακές αρχές και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την πορεία του σχεδιασμού της».

LEAVE A REPLY