Πρόγραμμα «Δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» του ΟΑΕΔ για 5.000 ανέργους

Πρόγραμμα «Δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» του ΟΑΕΔ για 5.000 ανέργους

404
SHARE

Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους πρώην αυτοαπασχολούμενους να δραστηριοποιηθούν και πάλι επαγγελματικά, δίνει ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που έκλεισαν τις επιχειρήσεις, τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα επιδοτηθούν για 12 μήνες με ποσά που κυμαίνονται από 12.000 ως 36.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στα 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), στα 9.000 ευρώ για όσους συμμετέχουν κατά 50% στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και στα 8.000 ευρώ για όσους κατέχουν το 1/3 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες ενώ δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

LEAVE A REPLY