Πρόγραμμα «επιβράβευσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που έκαναν προσλήψεις

Πρόγραμμα «επιβράβευσης» του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που έκαναν προσλήψεις

1877
SHARE

Προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να  ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας» του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, εφόσον: α) έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, β) δεν έχουν προχωρήσει σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού και γ) φέρονται διατεθειμένες να μετατρέψουν όλες τις συμβάσεις σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση πρώην ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και προσλήφθηκαν την χρονική περίοδο από 1-6-2017 έως 31-5-2018.

Η επιχορήγηση για κάθε επιχείρηση ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό τα 400 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και τα 200-300 ευρώ για την μερική απασχόληση των ωφελουμένων ανέργων.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

LEAVE A REPLY