Πόθεν έσχες: Ποιους αφορά και τι χρειάζεται να δηλώσουν οι υπόχρεοι

Πόθεν έσχες: Ποιους αφορά και τι χρειάζεται να δηλώσουν οι υπόχρεοι

1448
SHARE

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι για να υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες.

Μεταξύ των υπόχρεων που πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr  είναι πολιτικοί και αιρετοί άρχοντες, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ελεγκτές και εφοριακοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη ΜΚΟ, συνεταιρισμών, τραπεζών, κλπ.

Για την συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης απαιτούνται:

-Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου και ανήλικων τέκνων.

-Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (αν υπάρχουν).

-Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών.

-Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, repos, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια), σε περίπτωση που υπάρχουν.

-Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.

-Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

-Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.

-Παραστατικό αγοράς, ή/και σχετική πράξη φορολογικής αρχής, ή/και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τη δήλωση κινητών μεγάλης αξίας.

-Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α).

Η πρόσβαση στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του taxisnet.

Σημειώνεται ότι, πλέον στις ετήσιες δηλώσεις τους οι φορολογούμενοι δηλώνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Όσοι δεν υποβάλλουν έγκαιρα δήλωση πόθεν έσχες, προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 100 ως και 300 ευρώ.

LEAVE A REPLY