ΣΒΒΕ και ΥΠΕΞ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΣΒΒΕ και ΥΠΕΞ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

655
SHARE

Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Κοινής «Ομάδας Εργασίας» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Μπράχος, στο περιθώριο των εργασιών του Ελληνο-Σερβικού Forum που διεξάγεται σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της κοινής ομάδας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, ο ΣΒΒΕ και η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ, συμφώνησαν και δεσμεύονται σε 7 άξονες:

1. Την από κοινού εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς, για αγορές και χώρες – στόχους ελληνικών επιχειρήσεων.
2. Την επεξεργασία δεικτών για την παρακολούθηση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας ανά χώρα.
3. Την ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα: α) για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές– στόχους, β) για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματικών αποστολών, και γ) για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
4. Τη συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, (ΤΠΕ) για παράδειγμα μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΣΒΒΕ με τη διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Τη συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων συναφών προς την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δομές ή πρωτοβουλίες, αλλά και διερευνώντας τη δημιουργία νέων.
6. Τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ και του δικτύου επαφών του ΣΒΒΕ για την υλοποίηση Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κλπ.), και,
7. Την επιμόρφωση/ενημέρωση κάθε νέας σειράς υπαλλήλων, που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν, ή πρόκειται να υπηρετήσουν Γραφεία ΟΕΥ, για τους στόχους, τις δυνατότητες και τα προβλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων στις αγορές του εξωτερικού.

LEAVE A REPLY