ΣΕΒΕ: Η υπερφορολόγηση «πνίγει» την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια

ΣΕΒΕ: Η υπερφορολόγηση «πνίγει» την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια

363
SHARE

Τέσσερις είναι για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) οι πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτοί κατατέθηκαν από τον Σύνδεσμο στην Κυβέρνηση στο πλαίσιο του πρόσφατου 11ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο ο ΣΕΒΕ αναδεικνύει στην πρότασή του το σημαντικότερο εμπόδιο που «πνίγει» την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια και δεν είναι άλλο από την υπερφορολόγηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, οι 4 πυλώνες που θα φέρουν την ανάπτυξη είναι:

α. Ο τουρισμός σε όλες τις μορφές του
β. Η αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη σχετικής μεταποιητικής δραστηριότητας
γ. Ο αγροδιατροφικός τομέας που αποτελεί και γενικότερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο.
δ. Το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο

Για να γίνουν όμως όλα τα παραπάνω θα πρέπει -σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ- να απομακρυνθούν τα αντικίνητρα που σήμερα υπάρχουν, με σημαντικότερο την υπερφορολόγηση της εργασίας (φόρων και ασφαλιστικών εισφορών), ιδιαίτερα στα άτομα με ικανότητες για τα οποία οι αμοιβές θα πρέπει να είναι υψηλότερες του μέσου όρου.
Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒΕ, η φοροεισπρακτική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα με τη συνεχή αύξηση των φόρων και των εισφορών αποτελεί τεράστιο αντικίνητρο προς οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση εγχώριου ή ξένου επενδυτή, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα δεν προάγει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Από την έρευνα της Grant Thornton, η οποία αναλύει την εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων για το διάστημα 2010-2016 σε δείγμα 8.000 επιχειρήσεων, προκύπτει ότι μόλις το 19% των επιχειρήσεων παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης και χρηματοοικονομική υγεία, ενώ αντίθετα το 50% των επιχειρήσεων έχει ανάγκη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων καθώς εμφανίζει αδύναμη χρηματοοικονομική κατάσταση και συρρίκνωση της δραστηριότητάς της. Επίσης, από την έρευνα προκύπτει ότι το 58% των κερδών έχει αναλωθεί σε φόρους, το οποίο αποδεικνύει την αρνητική επίδραση του φορολογικού συστήματος στην κερδοφορία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι μόλις το 10% των επιχειρήσεων επιβαρύνονται το 84% των συνολικών φόρων!

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Going for Growth», το υψηλό επίπεδο της φορολογίας της εργασίας στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αδήλωτης εργασίας με τις αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στα έσοδα του κράτους. Παράλληλα, επιδεινώνεται το brain drain, το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μείωση φόρων

Με στόχο μέχρι το 2020 το 80% να προέρχεται από το 15% της φορολογικής βάσης και το 2023 από το 20%, ο ΣΕΒΕ προτείνει, μεταξύ άλλων,
● άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων στο 25% και 20% το 2023 για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
● φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
● διεύρυνση της φορολογικής βάσης
● εντατικοποίηση των ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και πάταξη της φοροδιαφυγής/εισφοροδιαφυγής
● ενδυνάμωση φορολογικής συνείδησης
● κίνητρα μείωσης του μη μισθολογικού κόστους σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων/κέντρων με παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης

LEAVE A REPLY