ΣΕΒ: Μια θέση εργασίας για κάθε 50 ανέργους

ΣΕΒ: Μια θέση εργασίας για κάθε 50 ανέργους

376
SHARE
SEV: Mia thesi ergasias gia kathe 50 anergous

Για κάθε κενή θέση εργασίας αντιστοιχούν σήμερα περισσότεροι από 50 άνεργοι στην Ελλάδα και λιγότεροι από 10 άνεργοι στην Ε.Ε. Τα τελευταία τρία χρόνια, το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμο, κυρίως λόγω των μεγάλων αβεβαιοτήτων που εμποδίζουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα της.

Τη δημιουργία μίας σύγχρονης αγοράς εργασίας ώστε να μειωθεί ο δείκτης ανεργίας, προτάσσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας. Η μείωση της ανεργίας, όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, θα είναι βασανιστικά αργή αν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να κινητοποιηθεί η ιδιωτική οικονομία σε μια μαζική αναπτυξιακή εξόρμηση.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η επίδραση υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης στην αύξηση της απασχόλησης θα είναι αποτελεσματικότερη αν διατηρηθούν οι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για κανόνες, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανατιστοιχίας της προσφοράς προς τη ζήτηση εργασίας. Όσο περισσότερο ενισχύονται οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και όσο περισσότερο ευέλικτη είναι η αγορά εργασίας, τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι «κενές» θέσεις εργασίας -θέσεις δηλαδή, που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί ή δεν είναι κατειλημμένες, ή πρόκειται να κενωθούν προσεχώς, και τις οποίες ο εργοδότης προτίθεται να καλύψει με νέες προσλήψεις.

 

LEAVE A REPLY