ΣΕΠΕΕ: Ενημέρωση για τα δυο νέα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ- Τι χρηματοδοτούν και...

ΣΕΠΕΕ: Ενημέρωση για τα δυο νέα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ- Τι χρηματοδοτούν και ποια είναι τα ποσά

482
SHARE

Για τα δυο νέα προγράμματα που προκηρύχτηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020 ενημερώνει τα μέλη του ο ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Ελλάδος).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕΕ, ανακοινώθηκε η προκήρυξη 2 νέων προγραμμάτων:

 1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  Η συγκεκριμένη δράση αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ) που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν:
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμό έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
  Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 65% και ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.
  Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου 2019.
 2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
  Η συγκεκριμένη δράση αφορά επίσης μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης και της εκπαίδευσης.
  Η επιδότηση ανέρχεται σε 50% και ο μέγιστος προϋπολογισμός σε 150.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο πληροφόρησης ΕΠΑΝΕΚ, τηλ. 801 11 36 300, e-mail: infoepan@mou.gr και στο www.antagonistikotita.gr

LEAVE A REPLY