ΣΕΠΕΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις με 1-49 άτομα

ΣΕΠΕΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις με 1-49 άτομα

505
SHARE

Ο ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης) σε συνεργασία με τον Φορέα Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ, στο πλαίσιο της νέας εγκυκλίου του ΟΑΕΔ (αρ. απόφ. 3640/85/23.10.2018) συμμετέχει στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα (ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018), παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταρτίσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα αντικείμενα των σεμιναρίων, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να καταρτιστούν, είναι τα εξής:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, έχουν διάρκεια 40 ώρες και η επιδότηση είναι 200 ευρώ με κατάθεση στον ατομικό λογαριασμό τους, από τον ΟΑΕΔ.

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησης.

Μαζί με την αίτηση θα επισυνάπτονται και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου περί προσωπικών στοιχείων (επισυνάπτεται)
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ εργαζομένου (π.χ. (εκκαθαριστικό)
4) Αντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
5) Ασφαλιστική Ικανότητα
6) Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στο email: giannakidou@kekekpa.gr.

Πληροφορίες: Μάρθα Γιαννακίδου, τηλ.2310552670

LEAVE A REPLY