ΣΕΠΕΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις με 1-49 άτομα

ΣΕΠΕΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις με 1-49 άτομα

515
SHARE

Στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα (ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018), συμμετέχει ο ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης Ελλάδος) σε συνεργασία με το Φορέα Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΑΕ», στο πλαίσιο της νέας εγκυκλίου του ΟΑΕΔ (αρ. απόφ. 3640/85/23.10.2018) αρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταρτίσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να δηλώσουν οι εργαζόμενοι τη συμμετοχή τους και να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Τα αντικείμενα των σεμιναρίων, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι, είναι τα εξής:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, έχουν διάρκεια 40 ώρες και η επιδότηση είναι 200 ευρώ με κατάθεση στον ατομικό λογαριασμό τους, από τον ΟΑΕΔ.

Να σημειωθεί ότι στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησης.

Μαζί με την αίτηση θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου περί προσωπικών στοιχείων (επισυνάπτεται)
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Επίσημο έγγραφο ΑΦΜ εργαζομένου (π.χ. (εκκαθαριστικό)
4) Αντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
5) Ασφαλιστική Ικανότητα
6) Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο ΚΕΚ Εκπαιδευτική ΠΑρέμβαση, στο email: giannakidou@kekekpa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην κ. Μάρθα Γιαννακίδου, τηλ.2310552670.

LEAVE A REPLY