Στις 27 Ιουνίου σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό...

Στις 27 Ιουνίου σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

446
SHARE

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου θα τεθεί σε λειτουργία η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW).

Η νέα αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

1) Νέες αιτήσεις:

– Με δυνατότητα υποβολής από αγρότες.

– Κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017.

– Οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

2) Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση:

Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση, όταν θα υποβληθούν οριστικά, θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα. Στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

3) Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά:

Δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης, εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

LEAVE A REPLY