Στις 8 Ιανουαρίου ξεκινά η δράση στήριξης μικρών ΜΜΕ ”Επιχειρούμε έξω”, ύψους...

Στις 8 Ιανουαρίου ξεκινά η δράση στήριξης μικρών ΜΜΕ ”Επιχειρούμε έξω”, ύψους 50 εκατ.ευρώ

473
SHARE

Στις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Επιχειρούμε Έξω», προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), που προωθεί την εξωστρέφεια των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Η υποβολή προτάσεων αφορά επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε ήδη τη σχετική πρόσκληση και σήμερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Μέσω της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας,

β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις,

γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη προϊόντα,

δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση, που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

LEAVE A REPLY