Στο «κόκκινο» τα δάνεια του δήμου Βόλβης

Στο «κόκκινο» τα δάνεια του δήμου Βόλβης

679
SHARE

Ποικίλα ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση της διοίκησης του δήμου Βόλβης να προχωρήσει στη σύναψη δανείου, 697.860 ευρώ για την προμήθεια τριών οχημάτων και εξοπλισμού στον τομέα της Καθαριότητας.

Όπως αποκαλύπτει το thesseconomy.gr, με την 315/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Βόλβης προτείνεται η αγορά δύο διαξονικών και ενός τριαξονικού απορριμματοφόρων καθώς και 350 μεταλλικών κάδων.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 697.860 ευρώ (με ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του τραπεζικού δανείου είναι δεκαετής, με σταθερό επιτόκιο 4,95%.

Με τη γλώσσα των αριθμών

Ανατρέχοντας κανείς όμως στα οικονομικά στοιχεία του δήμου Βόλβης, διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις από τα δάνεια βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού του α’ τριμήνου του 2018, οι υποχρεώσεις του δήμου Βόλβης από δάνεια ανέρχονται σε 1,551 εκατ. ευρώ και σε λοιπές υποχρεώσεις (προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικούς οργανισμούς) σε 1,33 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, τα εισπραχθέντα έσοδα του δήμου Βόλβης είναι 4,834 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν βεβαιωθεί 8,8 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, η σύναψη του νέου δανείου θα αυξήσει τις συνολικές υποχρεώσεις του δήμου Βόλβης στα 3,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει την εν γένει λειτουργία του, λόγω της μειωμένης εισπραξιμότητας.

LEAVE A REPLY