«Συναγερμός» στην ΕΕ για αυξημένα κρούσματα AIDS, φυματίωσης, ηπατίτιδας C!

«Συναγερμός» στην ΕΕ για αυξημένα κρούσματα AIDS, φυματίωσης, ηπατίτιδας C!

720
SHARE
«Συναγερμός» στην ΕΕ για αυξημένα κρούσματα AIDS, φυματίωσης, ηπατίτιδας C!

Δωρεάν εξετάσεις για AIDS ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση της πολυανθεκτικής φυματίωσης και καταπολέμηση της ηπατίτιδας C σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζητάει, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του που αναφέρεται στην αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ένα εναρμονισμένο πρόγραμμα επιτήρησης των λοιμώξεων σε επίπεδο ΕΕ, με το οποίο θα μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως οι επιδημίες ιογενούς ηπατίτιδας, φυματίωσης και AIDS, να αξιολογούνται οι τάσεις όσον αφορά τα κρούσματα, να παρέχονται εκτιμήσεις σχετικά με την επιβάρυνση λόγω των ασθενειών και να παρακολουθείται αποτελεσματικά και σε πραγματικό χρόνο η αλληλουχία διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας.

AIDS
Δεδομένου ότι το AIDS εξακολουθεί να είναι το μεταδοτικό νόσημα που φέρει το μεγαλύτερο κοινωνικό στίγμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
Το ΕΚ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν δωρεάν ελέγχους για τη διάγνωση του AIDS, ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη ανίχνευση του ιού.

Φυματίωση
Η φυματίωση είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου των ατόμων που ζουν με τον ιό του AIDS και αποτελεί μία σοβαρή διασυνοριακή απειλή κατά της υγείας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο η κινητικότητα του πληθυσμού αυξάνεται. Ο αριθμός των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από φυματίωση παγκοσμίως αυξήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2014.
Το ψήφισμα τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής και καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να εφαρμόσουν διασυνοριακά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης της φυματίωσης μέσω διμερών ρυθμίσεων μεταξύ χωρών και κοινών δράσεων.

Ηπατίτιδα C
Σε ό,τι αφορά την ηπατίτιδα C, το ΕΚ υπογραμμίζει ότι οι πάσχοντες, σε ποσοστό πλέον του 90%, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα όταν προσβάλλονται από την ασθένεια και δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο ανίχνευσης της ασθένειας στα κράτη μέλη. Τονίζει ακόμη ότι ενδέχεται να υποεκτιμώνται τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να θέσει σε εφαρμογή ένα πολυτομεακό σχέδιο για την τυποποίηση των πρωτοκόλλων ανίχνευσης, ελέγχου και θεραπείας, το οποίο θα εξαλείψει την ηπατίτιδα C στην ΕΕ μέχρι το 2030».

Στατιστικά στοιχεία
Να σημειωθεί ότι το 2015 καταγράφηκαν περίπου 30.000 νέα κρούσματα του ιού του AIDS στις 31 χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Επίσης εκτιμάται ότι 120.000 άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν προσβληθεί από πολυανθεκτική φυματίωση. Παράλληλα η ηπατίτιδα C αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ένας στους επτά ανθρώπους που έχουν AIDS δεν γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί από τον ιό
το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μόλυνση από τον ιό του AIDS μέχρι τη διάγνωση είναι 4 έτη. Επίσης, από τους 10 εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να σημειωθούν σε ετήσια βάση έως το 2050 λόγω των πολυανθεκτικών μικροβίων, περίπου το ένα τέταρτο θα προκληθεί από ανθεκτικά στελέχη της φυματίωσης!

LEAVE A REPLY