Συνεργασία ΕΛΠΕ και ΑΠΘ – Υποτροφίες και κοινές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα

Συνεργασία ΕΛΠΕ και ΑΠΘ – Υποτροφίες και κοινές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα

577
SHARE

Σύμφωνο Συνεργασίας, τριετούς διάρκειας, ανάμεσα στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ ΑΕ Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υλοποιείται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Όμιλος των ΕΛΠΕ για την υποστήριξη της νέας Γενιάς και της Εκπαιδευτικής κοινότητας και στόχος του είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο ΑΠΘ για την κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, με γνώμονα την Αριστεία, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς που συμβαδίζουν με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ και συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της βορείου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, η ΕΛΠΕ αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση ένα Πρόγραμμα Υποτροφιών που απευθύνεται σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και περιλαμβάνει: τρείς υποτροφίες διδακτορικής έρευνας, διάρκειας τριών ετών η καθεμιά και έξι υποτροφίες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με την κάθε υποτροφία να έχει διάρκεια ενός έτους.

Οι υποτροφίες θα εστιάζουν σε γνωστικά αντικείμενα όπως, ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι Ευφυείς Πόλεις, τα Εναλλακτικά Καύσιμα και οι Βιώσιμες Μεταφορές, η Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων, η Μηχανική του Πετρελαίου, η Γεωλογία -Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων, το Περιβάλλον τα Οικοσυστήματα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα Προηγμένα Υλικά και η Νανοτεχνολογία, τα Οικονομικά της Ενέργειας, τα Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής, την Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, την Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας, καθώς και την Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία.

Παράλληλα, ΕΛΠΕ και ΑΠΘ θα αναλάβουν πρωτοβουλία για την υλοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, για θέματα ενδιαφέροντος, από κοινού διαμόρφωση προτάσεων και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος κ.ο.κ.

 

 

 

LEAVE A REPLY