Συνεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Μύκης (Ν....

Συνεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Μύκης (Ν. Ξάνθης)

388
SHARE

Σε νέο συμφωνητικό συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και σε αντίστοιχα συμφωνητικά συνεργασίας με τον Δήμο Μύκης Ξάνθης και με τον Δήμο Πειραιά προχώρησε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο των δράσεων της ΓΣΕΕ για την  καταγραφή και καταπολέμηση των αρνητικών επιδράσεων της πολύχρονης κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται:

“Η εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, οι έντονες δυσκολίες πρόσβασης ή επανένταξης στη συρρικνωμένη αγορά εργασίας, η μαζική επέκταση της εργασιακής επισφάλειας και ανασφάλειας, η γενικευμένη διάδοση της παραβατικότητας, η διόγκωση της απλήρωτης απασχόλησης (φαινόμενο των «εγκλωβισμένων μισθωτών») και η αποδιάρθρωση του Ασφαλιστικού Συστήματος είναι οι κύριες όψεις ενός αποτυπώματος υποβάθμισης στο σύνολο του επαγγελματικού βίου, καθώς και ευρύτερα στην κοινωνική ζωή.

Αυτή η ισχυρή νομοθετική κινητοποίηση της τελευταίας επταετίας έχει διαμορφώσει και συνθήκες πλήρους σύγχυσης στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ανταποκρινόμενο σε αυτές τις αγωνιώδεις ανάγκες ανέπτυξε και ανατροφοδοτεί ένα σύνολο δωρεάν υπηρεσιών εξατομικευμένης ή ομαδικής ενημέρωσης-πληροφόρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης με έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα:

των εργασιακών σχέσεων,

της κοινωνικής ασφάλισης/ασφαλιστικής νομοθεσίας,

της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ικανότητας επωφελούς διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας,

της ενδυνάμωσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με όρους συμβολής στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της «διαρροής εγκεφάλων» και του φαινομένου των NEETs.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

υπεγράφη, στις 25.10.2017, σχετικό συμφωνικό συνεργασίας με το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γ. Μώραλη για την έναρξη της συνεργασίας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με το Δήμο Πειραιά,

συνεχίζουμε, με την υπογραφή νέου συμφωνητικού συνεργασίας με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, την ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία διευρύνεται και με δράσεις χαρτογράφησης των τάσεων και διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας,

συνάψαμε ειδική συνεργασία, στις 17.10.2017, με το Δήμο Μύκης (Ν. Ξάνθης), μια περιοχή θύλακα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης-πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στις οποίες έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε εργαζόμενος και άνεργος σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών και νομικών συμβούλων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, ατομικά ή ομαδικά, καθώς και με την αποστολή θεματικών ενημερωτικών δελτίων για την ισχύουσα εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία ενώ συνοδεύονται και από αντίστοιχου χαρακτήρα κοινωνικές δράσεις”.

LEAVE A REPLY