Συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

376
SHARE

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας κ.Δανάς Μάρκος και ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Ιαματικών πηγών, όσον αφορά τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαματικών, τις αδειοδοτήσεις των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού, τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για την διανομή των Ιαματικών Φυσικών Πόρων, το portal Τουρισμού Υγείας του ΕΟΠΥΥ καθώς και την σχέση των Ιαματικών Πηγών με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Με δεδομένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται μέσα στις ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασμός τριών παραγόντων – επαφή με τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία και ευεξία (wellness)
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία θα επεξεργαστεί θεραπευτικές διαδικασίες, ανάλογα βέβαια με την ταυτότητα του φυσικού πόρου και τις υποδομές της κάθε ιαματικής πηγής. Οι θεραπευτικές αυτές διαδικασίες στη συνέχεια θα προταθούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, προκειμένου να εμπλουτίσουν την προσφερόμενη υπηρεσία προς τον επισκέπτη.

Ακόμη συμφωνήθηκε η κοινή επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου παλαιότερων αιτημάτων νομοθετικών ρυθμίσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προκειμένου να εξευρεθούν κοινοί τόποι συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, δεδομένης της πολύ μεγάλης εμπειρίας, που έχει πάνω στο θέμα ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

 

 

LEAVE A REPLY