Σύγκλητος ΑΠΘ: Αντιρρήσεις για τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές στις μετεγγραφές των φοιτητών

Σύγκλητος ΑΠΘ: Αντιρρήσεις για τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές στις μετεγγραφές των φοιτητών

452
SHARE

Αντιρρήσεις για τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, αναφορικά με τις μετεγγραφές των φοιτητών εκφράζει η Σύγκλητος του ΑΠΘ  με ανακοίνωσή της και θεωρεί ότι η ορθολογική αντιμετώπιση του ζητήματος προϋποθέτει:

– πάγια εφαρμογή ενός συστήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, διατηρώντας το ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοιτητών όλων των κατηγοριών ανά Τμήμα κατ’ ανώτατο στο 15% επί του συνόλου των ετησίως εισακτέων φοιτητών,

– ανάπτυξη και ενίσχυση των αναγκαίων δομών και διαδικασιών υποστήριξης των φοιτητών στα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολύνεται, οικονομικά και κοινωνικά, η διαβίωση των φοιτητών, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη στήριξη των περιφερειακών Ιδρυμάτων και

– σεβασμό των προτάσεων των Ιδρυμάτων προς το Υπουργείο για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, καθώς αυτός προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες των οικείων Τμημάτων.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ θεωρεί πως οι ως άνω αρχές, εκτός του ότι διευκολύνουν τον απαραίτητο προγραμματισμό Ιδρυμάτων, οικογενειών και φοιτητών, συντελούν στη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

LEAVE A REPLY