Τέλος 3 λεπτών του ευρώ ανά πλαστική σακούλα το 2018, στα 7...

Τέλος 3 λεπτών του ευρώ ανά πλαστική σακούλα το 2018, στα 7 λεπτά το 2019

356
SHARE
Telos 3 lepton tou euro ana plastiki sakoula to 2018, sta 7 lepta to 2019

Τέλος τριών λεπτών του ευρώ προβλέπεται για κάθε πλαστική σακούλα όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο για την “Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Με το νομοσχέδιο εκτός των άλλων ρυθμίσεων, προβλέπονται τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στο περιβαλλοντολογικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες (τροποποιήθηκε η διαδικασία βεβαίωσης του τέλους):

α. Εισάγονται μέτρα διαχείρισης σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και επιβάλλεται στους καταναλωτές, η υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, το ύψος του οποίου ορίζεται από 1-1-2018, στην τιμή των τριών (3) λεπτών του ευρώ και από 1-1-2019, στην τιμή των επτά (7) λεπτών του ευρώ.
Το ανωτέρω περιβαλλοντικό τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδεται υπέρ στον Ε.Ο.ΑΝ..

β. Με κ.υ.α., καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι πλαστικές σακούλες που διατίθενται δωρεάν, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους, οι χρηματοδοτούμενες από αυτό δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων, κ.λπ.. (άρθρο 6)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 6
Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2015/720/ΕΕ, λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Προβλέπεται ως υποχρεωτική για όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς η αναγραφή των στοιχείων προέλευσης, τόπου και ημερομηνίας παραγωγής και του Αριθμού Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ) και προβλέπεται ότι οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η εξειδίκευση των λοιπών μέτρων και του τρόπου εφαρμογής τους θα καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με την με αριθμό Κ.Υ.Α. 180036/952/10.8.2017 (Β’ 2812), η οποία διατηρείται σε ισχύ, με τροποποίηση της διαδικασία βεβαίωσης του ποσού του τέλους που δεν δηλώθηκε και του προστίμου, το οποίο θα βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ., αντί της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου με το παρόν άρθρου 20Α. Ομοίως, οι ορισμοί ισχύουν ως ορίζονται στο προτεινόμενο άρθρο 2.

LEAVE A REPLY