Τι αλλάζει στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών

Τι αλλάζει στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών

1161
SHARE

Βελτιώσεις στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει ο νέος νόμος 4488/2017.

Ειδικότερα, στα χρόνια που προσμετρούνται για τη χορήγηση σύνταξη ενός ασφαλισμένου ή μιας ασφαλισμένης, υπολογίζεται πλέον και ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών.

Ωστόσο, για να αναγνωριστούν αυτά τα χρόνια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον ασφαλισμένο των προβλεπόμενων εισφορών.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες με αίτησή τους που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ, να επιλέξουν ποσοστά υπολογιζόμενα επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Δηλαδή, μπορούν στο εξής να πληρώνουν μεγαλύτερα μηνιαία ασφάλιστρα προκειμένου να λάβουν και υψηλότερη σύνταξη.

Ωστόσο, το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών του κάθε ασφαλισμένου (άρθρο 1 παρ.4 του νόμου).

Επίσης, προβλέπεται εθνική σύνταξη με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης.

Η προϋπόθεση συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει όμως για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών.

Την ίδια ώρα, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης χρόνων ασφάλισης έως και 10 ετών και πριν του 2002 για συντάξεις που θα αρχίσουν να χορηγούνται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021.

LEAVE A REPLY