Sunday , 14 April 2024

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ψηφιακή Ελλάδα

Του Γιάννη Πάζιου, Γραμματέα Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Οι σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις όπως διαμορφώνονται μέσα στο περιβάλλον της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της κλιματικής κρίσης, της τρίτης Πράσινης επανάστασης, των έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών μεταβολών καθώς και το κοινωνικό αίτημα για διαφάνεια, διαύγεια, λογοδοσία που εμβαθύνει την Δημοκρατία αλλά και η αναβάθμιση της σχέσης εξυπηρέτησης κράτους – πολίτη, θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουμε να δώσουμε σύγχρονες και στοχευμένες απαντήσεις.

Ο πολιτικός μας φορέας ταυτίστηκε με ιστορικές αλλαγές που έθεσαν τις βάσεις μεταξύ άλλων και για τις ψηφιακές εφαρμογές του παρόντος.

Μετά από 8 χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ – ΝΔ η χώρα μας παραμένει ουραγός στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό γεγονός που το πιστοποιούν αξιόπιστοι δείκτες όπως ο DigitalEconomy and Society Index (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022, όπου η χώρα μας κατατάσσεται και πάλι 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που εντοπίζει την αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση έργων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (IMD) που αντικατοπτρίζει την ικανότητα μιας χώρας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει.

Ειδικότερα, στις τρεις κατηγορίες (γνώση, τεχνολογία, ετοιμότητα για το μέλλον) που εξετάζει μεταξύ 63 χωρών η χώρα μας παρουσιάζει επιδείνωση, ενώ στην κατηγορία «ετοιμότητα για το μέλλον» κατρακύλησε στην 60ή θέση (17 θέσεις κάτω) πάνω από χώρες όπως η Μποτσουάνα, Μογγολία και Βενεζουέλα.

Το συγκεκριμένο μέγεθος είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, διότι αναφέρεται στην ολική ετοιμότητα για μελλοντικές παρεμβάσεις και στη μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

Η καταβαράθρωση σε αυτό το επίπεδο σημαίνει σε απλά λόγια ότι το ψηφιακό μέλλον της χώρας είναι σε ιδιαιτέρως ανησυχητικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής (https://digitalsociety.gr/programma) περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προώθηση της διαφάνειας και της ανοικτής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Με τομές όπως η υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση των οικονομικών των κομμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑη διάθεση δημόσιας πληροφορίαςτα ανοικτά δεδομένα και η αξιοποίηση της καλής πρακτικής των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων του ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο εύρος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας και ειδικότερα σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα ή δημόσια περιουσία. 

Χρειάζεται πλέον η πρακτική ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την οριζόντια υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων φορέων του Κράτους, δίχως εξαιρέσεις, από το πρώτο ευρώ και υποχρεωτική συμπερίληψη στην δημοσιότητα και των υπεργολάβων και εταιρειών που εισπράττουν δημόσιο χρήμα μέσω τρίτων εταιρειών!

Με πλήρη δημοσιότητα των στοιχείων των Διοικήσεων & των μετόχων τους.

Η πρότασή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έχει στον πυρήνα της την δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών, την ενίσχυση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διακυβέρνησης, των δεξιοτήτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της συνδεσιμότητας και ευρυζωνικότητας και την μείωση του κόστους στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Με γρήγορες νίκες, διαφάνεια, αποδοτικότητα, λογοδοσία και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού..

Το Σχέδιο “Ψηφιακή Ελλάδα” του ΠΑΣΟΚ υπερβαίνει τη διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης και αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

 • Κοινωνία χωρίς ανισότητες και ψηφιακό χάσμα.
 • Πληθυσμό με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης.
 • Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Λογοδοσία που βρίσκονται τα δεδομένα των πολιτών, σε ποιους κοινοποιούνται και για ποιο σκοπό. 
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. 
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα με επίκεντρο τον αυριανό αγρότη. 
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την ενέργεια και το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, τις έξυπνες πόλεις και για την μείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και την ευρυζωνικότητα. 
 • Ενδυνάμωση της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας, προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας – ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους.
 • Απλοποίηση διαδικασιών και ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
 • Πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς κόστος σε δεδομένα και σε υποδομές μετά την ολοκλήρωσή τους. Ανοικτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας και παροχή δημόσιων ανωνυμοποιημένων ανοιχτών δεδομένων από φορείς και υπηρεσίες.
 • Ισότιμη συμμετοχή εταιρειών πληροφορικής και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Ενίσχυση της εξωστρέφειας (βλ. Καλές πρακτικές marketplace στο gov.uk).
 • Επένδυση σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές τεχνολογίες, που καθιστούν το δημόσιο κύριο και ιδιοκτήτη των εφαρμογών χωρίς εξαρτήσεις και νέα “ψηφιακά διόδια”. 
 • Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων στο πεδίο.
 • Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με βασικούς μοχλούς τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνολογία, την αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Το ΕΣΠΑ, το ταμείο Ανάκαμψης, το Π.Α.Α και οι Εθνικοί Πόροι είναι πολύτιμοι και μια μοναδική ευκαιρία για άλμα στο μέλλον, για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση.

Ο πυρήνας της σοσιαλδημοκρατικής μας ταυτότητας εδράζεται στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο διασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συμμετοχής.

Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν το μέσο για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τα έργα μας αποδεικνύουν ότι διαθέτουμε και την τεχνογνωσία και την βούληση για την υλοποίηση δράσεων που προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *